Registracijos forma

Privatumo nuostatai

 

 

ĮŽANGA

Šie Konfidencialumo nuostatai  atitinką  Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyvą 95/46/EB „Dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. liepos 12 d. direktyvą 2002/58/EB „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)“.

Tinklalapis Enterbank.lv

Tinklalapį enterbank.lv valdo Ventspilio skaitmeninis centras, Akmenų g. 3 Ventspilis, Latvija, LV-3601, Reg. Nr.  90001517332. Ventspilio skaitmeninis centras gerbia jūsų privatumą ir yra įsipareigojęs išlaikyti renkamų asmeninių duomenų privatumą bei konfidencialumą. Mūsų Privatumo nuostatų tikslas yra parodyti tvirtą mūsų bendrovės įsipareigojimą saugoti visų asmenų, kurie teikia asmeninius duomenis Ventspilio skaitmeniniam centrui ir jam priklausantiems tinklalapiams, privatumą ir apsaugą. Šiuose Privatumo nuostatuose aprašoma, kaip mes renkame informaciją iš jūsų ir apie jus, ir ką mes darome su šia informacija, kad jūs galėtumėte nuspręsti, teikti mums asmeninę informaciją ar ne.

Apsilankę svetainėje ENTERBANK ar kitokiomis priemonėmis pateikę savo asmeninę informaciją Ventspilio skaitmeniniam centrui, jūs sutinkate su priemonių, aprašytų šiuose Privatumo nuostatuose, taikymu.

Taikant šiuos Privatumo nuostatus, terminas „lankytojas“ reiškia mūsų svetainių lankytojus, kurie dar nėra inkubatoriaus nariai, tuos, kurie tampa inkubatoriaus nariais, taip pat tuos, kurie netampa nariais, nepriklausomai nuo to, ar jūs įkeliate informaciją į mūsų svetaines, ar atsisiunčiate ją, ar tik apsilankote mūsų svetainėse. Naudodamiesi mūsų svetainėmis galite pasirinkti neteikti tam tikros informacijos, bet tada jums gali nepavykti pasinaudoti daugeliu jos funkcijų.

1. KĄ MES RENKAME IR KUR?

Informacija, kurią mes renkame, gali būti jūsų asmeninė informacija, pavyzdžiui, jūsų vardas, kontaktinė informacija, IP adresai, interneto pokalbių pranešimai, produktų ir paslaugų pasirinkimai bei užsakymai arba kiti dalykai, kurie identifikuoja jus asmeniškai.

Apskritai, mes galime rinkti informaciją apie jus šiais būdais:

  • jūs galite pateikti savo asmeninę informaciją mums per interneto pokalbius, elektroniniu paštu ar kita rašytine korespondencija, pokalbiu telefonu, internetu grįstomis formomis ar kitokiomis priemonėmis;
  • mes naudojame automatines technines priemones, pvz. slapukus informacijai apie visus mūsų svetainės lankytojus rinkti;
  • per trečiųjų šalių paslaugų teikėjus ir
  • Europos Sąjungoje esantys ENTERBANK filialai gali suteikti ENTERBANK asmeninę informaciją apie savo būsimus arba dabartinius narius.

Apsilankymas tinklalapiuose

Jūs galite apsilankyti mūsų svetainėje šiais būdais:

  • naudodami savo naršyklę, kad patektumėte į mūsų interneto svetaines, įskaitant (bet neapsiribojant) www.enterbank.lv, www.enterbank.lt;
  • žiūrėdami reklamą, rodomą trečiųjų šalių svetainėje, kurios turinys teikiamas mūsų interneto serverio;
  • skaitydami el. laišką, kurio turinys pateiktas mūsų ar trečiųjų šalių interneto serverių.

 

Jums lankantis mūsų svetainėje, serveris registruoja jūsų IP adresą (unikalius tinklo adresus), jūsų apsilankymo laiką bei trukmę ir jūsų apsilankymo mūsų svetainės tinklalapiuose laiką bei trukmę. Jei patenkate į mūsų svetainę paspaudę mokamą reklamą (įskaitant mokamus paieškos mechanizmo rezultatus) arba per el. laiško nuorodą, mes fiksuojame jūsų apsilankymo per šią nuorodą atsekimo informaciją. Jei atvykstate į mūsų svetainę, paspaudę nemokamą nuorodą, pavyzdžiui, nuorodą į nemokamus paieškos rezultatus arba neremiamą nuorodą į kitą svetainę, mes galime užfiksuoti jūsų apsilankymo iš šio šaltinio sekimo informaciją, tiek, kiek pavyks tai padaryti. Mes taip pat galime fiksuoti informaciją apie jūsų kompiuterio naršyklės tipą ir operacinę sistemą.

Jums lankantis svetainėje, mes tikriausiai patalpinsime jūsų kietajame diske slapuką. Slapukas yra unikalus raidinis–skaitinis identifikatorius, kurį naudojame, siekdami nustatyti unikalių mūsų svetainės lankytojų skaičių, nepriklausomai nuo to, ar šie lankytojai yra pakartotiniai ir koks jų vizito šaltinis. Slapukai negali būti paleidžiami kaip programa arba naudojami perduoti virusams. Kiti serveriai negali jų perskaityti, iš jų negali būti renkama asmeninė informacija. Jie yra tiesiog identifikatoriai, bendrinami tarp jūsų ir mūsų, kad galėtume patobulinti paslaugas, kurias siūlome jums mūsų svetainėje. Jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų talpinami slapukai, galite juos uždrausti savo naršyklėje. Pasirinktis, leidžianti tai padaryti, paprastai yra naršyklės saugumo nustatymų skyriuje. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad visam laukui išjungę savo naršyklėje slapukus, galite apsunkinti naudojimąsi mūsų svetaine, taip pat kitomis svetainėmis bei interneto paslaugomis.

Internetinis indikatorius yra nedidelis grafinis elementas (dažniausiai 1 taškas x 1 taškas), integruotas į interneto reklamą, el. laišką arba tinklalapį mūsų svetainėje, tačiau nematomas jums. Jums peržiūrint mūsų svetainės tinklalapį, el. laišką ar reklamą, jūsų naršyklė užklaus žiniatinklio indikatorių iš interneto serverio, kuris įdės į jūsų naršyklę slapuką, turintį unikalų identifikatorių. Šis unikalus identifikatorius bus susietas su prisijungimo informacija, kuri naudojama sekti jūsų judėjimą mūsų svetainėje, siekiant nustatyti turinio ir reklaminės kampanijos efektyvumą.

Mes nerenkame asmeninės informacijos apie jus, kai lankotės internete, tačiau apsilankymo informacija gali būti susieta su kita informacija (įskaitant asmeninę informaciją), kurią mes gauname iš jūsų per pokalbius, internetu grįstas formas ir kitomis priemonėmis, kurias aprašome šiuose Privatumo nuostatuose.

Nuorodos į ne ENTERBANK svetaines

Jūsų patogumui ir susipažinimui mes galime pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Tų svetainių privatumo priemonės gali skirtis nuo ENTERBANK priemonių, jų ENTERBANK nevaldo ir joms netaikomi šie Privatumo nuostatai. Mes nedarome jokių pareiškimų apie trečiųjų šalių interneto svetaines. Rekomenduojame Jums įvertinti jų privatumo politiką prieš pateikiant jiems savo asmeninius duomenis.

Slapta informacija

Mes tikslingai nerinksime ir nelaikysime, taip pat nenorime, kad jūs teiktumėte kokios nors informacijos apie savo medicininę arba sveikatos būklę, rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar kitą delikačią informaciją.

Vaikų privatumo internete apsauga

Mūsų paslaugos nėra sukurtos arba skirtos vaikams iki 14 metų ir mes tikslingai nerinksime ir nelaikysime informacijos apie asmenį iki 14 metų amžiaus.

2.   KAM MES NAUDOJAME ŠIĄ INFORMACIJĄ?

Asmeninė informacija

Mes galime panaudoti jūsų informaciją apdorodami jūsų užklausas apie paslaugas, teiktume paslaugas, bendrautume su jumis apie paslaugų užklausas, suteiktumėme prieigą prie saugių svetainės sričių ir galėtumėme peržiūrėti, kurti ir nuolat tobulinti produktus, paslaugas ir siūlymus, teikiamus internetu. Mes taip pat naudojame šią informaciją siekdami aptikti ir užkirsti kelią apgaulėms ar piktnaudžiavimui mūsų svetainėje ir leisti trečiosioms šalims atlikti technines, logistines ar kitas funkcijas mūsų vardu.

Kontaktinė informacija

Mes naudojame lankytojo duomenis siųsdami informaciją apie mūsų įmonę lankytojams ir, kai reikia, susisiekdami su jais. Mes taip pat naudojame surinktą informaciją siekdami pagerinti mūsų svetainės turinį, taip pat kaip mūsų darbuotojų mokymo priemonę. Lankytojams suteikta galimybė rinktis, kai mes prašome jų pateikti informaciją.

Apsilankymo svetainėje informacija

Mes naudojame apsilankymo svetainėje informaciją siekdami įvertinti susidomėjimą tinklalapiais, plėtoti savo tinklalapius bei rinkodaros planus, pritaikyti svetainės turinį jūsų poreikiams, remdamiesi jūsų veiksmais per pastaruosius vizitus ir administruodami savo svetainę.

  • Mes naudojame lankytojų IP adresą siekdami padėti diagnozuoti problemas, susijusias su mūsų serveriais ir administruoti mūsų svetainę.
  •  Mes naudojame slapukus, kad jie galėtų padėti mums atpažinti lankytojus (tik jų skaičių), kai jie grįžta į mūsų interneto svetainę, pavyzdžiui, jei yra 1 000 vizitų į mūsų interneto svetainę per tam tikrą dieną, mes galime naudoti slapukus nustatydami, kiek iš šių apsilankymų vyko per tą pačią naršyklę (tas pats lankytojas). Mes taip pat galime naudoti slapuką nustatydami, ar tam tikras lankytojas aplankė mūsų svetainę daugiau kaip vieną kartą, ir kiekvieno apsilankymo šaltinį. Mes taip pat naudojame slapukus, kad: jie leistų mums pritaikyti turinį jūsų poreikiams; surinktume anoniminius, suvestinius statistinius duomenis, kurie leistų mums suprasti, kaip vartotojai naudojasi mūsų svetaine ir padėtų pagerinti mūsų svetainės struktūrą (mes negalime tokiu būdu nustatyti lankytojų tapatybės); suskaičiuotume anoniminius mūsų svetainių naudotojus.

Mes naudojame informaciją, kurią jūs pateikiate telefonu, per interneto pokalbius, el. paštu, per interneto formas ir kitais būdais, kad praneštume jums apie paslaugas, kurios galėtų jus sudominti. Jei nuspręsite naudoti tam tikrą interneto paslaugą, naudodami interneto formą, mes pasinaudosime informacija, kad sukurtume jums abonementą ir prieigą prie paslaugų. Informacija, kurią pateikiate raštu, pavyzdžiui, per interneto pokalbį, el. paštu, ir interneto formas, archyvuojama ir gali būti susieta su jūsų apsilankymo interneto svetainėse duomenimis. Jūsų telefono pokalbis gali būti įrašytas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, ir mes galime įvesti jūsų pateiktą informaciją telefonu į savo sistemas, kad panaudotume šioje dalyje nurodytais tikslais.

3. ASMENINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Asmeninė informacija, kurią mes renkame, yra skirta tik vidiniam naudojimui ir jos neleidžiama skleisti kam nors ne iš Ventspilio skaitmeninio centro (išskyrus trečiųjų asmenų paslaugų teikėjus, kurie Ventspilio skaitmeninio centro vardu vykdo tam tikras funkcijas, tačiau šiuo atveju bus dalinamasi tik ta asmenine informacija, kurios pagrįstai reikia jų funkcijoms atlikti, ir jiems nebus leista jos naudoti kokiais nors kitais tikslais), nebent patys sutinkate tokią informaciją atskleisti.

Mes galime atskleisti jūsų informaciją atitinkamoms institucijoms, jeigu jūs pažeidžiate mūsų taisykles ir sąlygas ar svetainės taisykles arba jeigu mes privalome atskleisti ar pasidalinti jūsų asmeniniais duomenimis vykdydami tam tikrus teisinius įsipareigojimus. Tai gali būti keitimasis informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo. Visų pirma mes galime atskleisti surinktą informaciją tretiesiems asmenims, kai manome, jog tai būtina laikantis įstatymų, įgyvendinant savo juridines teises, apsaugant kitų asmenų teises ir saugumą arba padedant užkirsti kelią sukčiavimui, kontroliuoti šlamštą ar kitokį nepageidaujamą elgesį.

Mes galime atskleisti renkamą informaciją tretiesiems asmenims, jeigu ši informacija reikalinga, kad tretieji asmenys suteiktų mums paslaugas, su sąlyga, kad trečioji šalis sutiko taikyti bent jau tokio pat lygio privatumo apsaugą, kuri aprašyta šiuose Privatumo nuostatuose, ir šią informaciją leidžiama naudoti tik teikiant mums paslaugas.

4.    JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGUMAS

Ventspilio skaitmeninis centras laikosi geriausių verslo praktikų principų, susijusių su saugumo priemonėmis užkertant kelią mūsų turimos informacijos praradimui, piktnaudžiavimui ja ir jos keitimui. Mes naudojame įvairias saugumo priemones siekdami apsaugoti mūsų renkamą informaciją, kaip tai privaloma tokio tipo informacijai, įskaitant šifravimą, užkardas ir prieigos valdiklius. Mes saugome informaciją, kurią Jūs pateikiate mums kompiuterinėje sistemoje, esančioje kontroliuojamame punkte su riboto priėjimo galimybe. Lankytojų tekstinė informacija perdavimo metu šifruojama, mūsų įmonės duomenų bazės yra prieinamos tik Ventspilio skaitmeninio centro darbuotojams, rangovams ir jų atstovams, jiems turint tam pagrindą, ir kai yra žinoma, kas sudarė konfidencialumo ir neatskleidimo sutartį su Ventspilio skaitmeniniu centru ir yra saistomas ja. Visi duomenys yra saugomi serveriuose Europos Sąjungoje – Latvijoje. Ventspilio skaitmeninis centras neprisiima atsakomybės už turinį, kurį naudotojai skelbia arba saugo enterbank.lv.

5. VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ

Vartotojai pripažįsta ir sutinka, kad jie prisiims šiuos įsipareigojimus, susijusius su turiniu, kurį jie skelbs arba saugos Enterbank.lv:

turinys nebus neteisėtas, užgaulus, įžeidžiantis, šmeižikiškas ar rasistinis;
jis nepažeis trečiųjų šalių asmens teisių arba asmeninių duomenų;
jis nepažeis intelektinės nuosavybės teisių;
jis jokiu būdu nebus kriminalinio nusikaltimo dalimi;
jis atitiks galiojančius nacionalinius, Europos ir tarptautinius teisės aktus.

Vartotojas pats atsako už tai, kad skelbiamo turinio informaciją naudoja kiti vartotojai, o Ventspilio skaitmeninis centras jokiu atveju negali būti laikomas atsakingas už jos tikslumą ir naudingumą.

6.    DUOMENŲ VIENTISUMAS

Renkami asmeniniai duomenys atitinka tikslus, kuriems jie turi būti naudojami. Ventspilio skaitmeninis centras imasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad duomenys yra patikimi naudoti pagal paskirtį, tikslūs, išsamūs ir šiuo metu galiojantys.

 7.   TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENINĖ INFORMACIJA

Jei manote, kad bet kokia asmeninė informacija, kurią mes turime apie jus, yra neteisinga, arba yra ar buvo arba gali būti netinkamai panaudota, susisiekite su mumis adresu support@enterbank.lv, ir mes imsimės priemonių ištaisyti ar pašalinti informaciją arba apriboti jos naudojimą, jeigu reikia.

8.  TIKRINIMAS

Ventspilio skaitmeninis centras naudoja savo veiklos vertinimo metodą, siekdamas užtikrinti Privatumo nuostatų laikymąsi. Ventspilio skaitmeninis centras reguliariai tikrina, kad Privatumo nuostatai būtų teisingi, visapusiški, aiškiai išdėstyti, visiškai įgyvendinti ir atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB, bei kasmet rūpinasi, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi visų atitinkamų privatumo praktikų. Centre įdiegtas tinkamas darbuotojų mokymas ir vidinės procedūros, pagal kurias periodiškai atliekami objektyvūs taisyklių laikymosi patikrinimai.

9.   PAKLAUSIMAI IR SKUNDAI

Jei turite klausimų arba skundų, susijusių su šiais Privatumo nuostatais arba mūsų informacijos rinkimo praktika, prašome susisiekti su mumis adresu support@enterbank.lv arba rašyti mums adresu ENTERBANK Ventspils Digital centre, Akmenu str. 3, Ventspilis, Latvija, LV-3601. Mes ištirsime problemą ir įsipareigosime išspręsti bet kokį jums kylantį klausimą dėl privatumo. Jei jūsų užklausa nebuvo iki galo išnagrinėta ir esate lankytojas, gyvenantis Europos Sąjungoje, galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos institucijas.

9.   KEITIMAI

Mūsų verslas nuolat keičiasi ir mūsų Privatumo nuostatai taip pat gali laikas nuo laiko keistis. Jūs turėtumėte reguliariai lankytis mūsų svetainėje, kad pamatytumėte naujausius pakeitimus, tačiau mes niekada nekeisime mūsų politikos ir praktikos iš esmės, kad surinktos asmeninės informacijos sauga nesumažėtų be jūsų išankstinio sutikimo. Šie Privatumo nuostatai buvo paskutinį kartą atnaujinti 2012 m. vasario 22 d.

 

 

 

I agree to terms above
click on the image to reload it
Click to reload image
To successfully finish registration, please write math equation result in the upper field.

IT pagalbos centras

IT pagalbos centras padeda Enterbank naudotojams kompiuterių valdymo, telefonijos ar tinkle klausimais.
Norėdami pasinaudoti pagalbos centro paslaugomis turite tapti Enterbank nariu. Užsiregistruoti galite čia.
Jei susidūrėte su nesklandumais, susisiekite su mumis: support@enterbank.lt arba +37163508000.